Đại hội cổ đông

STTTên fileDung lượngTải
9Tờ trình chiến lược phát triển dài hạn giai đoạn 2017-2021770 KB
10Đơn từ nhiệm thành viên BKS301 KB
11Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT300 KB
12ĐHĐCĐ bất thường 19.12.2016- Mẫu Giấy Ủy quyền328 KB
13Thông báo Mời họp391 KB
14ĐHĐCĐ bất thường 19.12.2016-Báo cáo tóm tắt chiến lược chuỗi cung ứng1 MB
15Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông1 MB
16Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông2 MB

Trang