Năm 2018

STTTên fileDung lượngTải
1Mẫu giấy ủy quyền191 KB
2Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 300 KB
3Báo cáo thường niên năm 20177 MB
4Báo cáo thường niên năm 20177 MB
5Nghị quyết của HĐQT phê duyệt chốt danh sách cổ đông phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên 2018337 KB
6Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018401 KB