Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
65CV 108 - Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2016459 KB
66Công văn nộp báo cáo tài chính quý II.2016253 KB
67Công văn Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý II.2016294 KB
68Công văn Giải trình báo cáo tài chính riêng quý II.2016145 KB
69Báo cáo tài chính riêng quý II.20165 MB
70Báo cáo tài chính hợp nhất QII.20165 MB
71Giải trình BCTC riêng QI.2016223 KB
72Giải trình BCTC Hợp nhất QI.2016181 KB

Trang