Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
65Giải trình BCTC riêng QI.2016223 KB
66Giải trình BCTC Hợp nhất QI.2016181 KB
67Báo cáo tài chính riêng QI.20164 MB
68Báo cáo tài chính Hợp nhất QI.20165 MB
69BCTC riêng cho năm kết thúc ngày 31/12/20151 MB
70BCTC hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/20151 MB
71Giải trình báo cáo hợp nhất Quý IV/2015529 KB
72Báo cáo Tài chính Hợp nhất quý IV/2015 12 MB

Trang