Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
65CV giải trình BCTC riêng Quý IV/2016365 KB
66Công văn giải trình BCTC Hợp nhất Quý IV/2016346 KB
67Báo cáo tài chính riêng Quý IV/20166 MB
68Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV/20166 MB
69Nộp báo cáo tài chính Quý III năm 2016371 KB
70Giải trình BCTC Hợp nhất Quý III năm 2016399 KB
71Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III năm 20167 MB
72Giải trình BCTC riêng Quý III năm 2016381 KB

Trang