Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
65Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ12 MB
66CV 110 - Nộp báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ 2016451 KB
67CV 110 - Nộp báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ 2016451 KB
68CV 109 - Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2016 - trước và sau soát xét Báo cáo riêng426 KB
69CV 108 - Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2016459 KB
70Công văn nộp báo cáo tài chính quý II.2016253 KB
71Công văn Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý II.2016294 KB
72Công văn Giải trình báo cáo tài chính riêng quý II.2016145 KB

Trang