Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
65BCTC riêng cho năm kết thúc ngày 31/12/20151 MB
66BCTC hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/20151 MB
67Giải trình báo cáo hợp nhất Quý IV/2015529 KB
68Báo cáo Tài chính Hợp nhất quý IV/2015 12 MB
69Giải trình báo cáo CTM Quý IV/2015481 KB
70Báo cáo tài chính công ty me quý IV năm 2015 11 MB
71Báo cáo tài chính công ty mẹ Q I/ 201513 MB
72Báo cáo tài chính hợp nhất QII/20153 MB

Trang