Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
57 audited financial report for 20163 MB
58Giải trình LNST năm 2016 - Báo cáo Riêng468 KB
59Giải trình LNST năm 2016 - Báo cáo Hợp nhất408 KB
60Báo cáo tài chính riêng 2016 đã kiểm toán12 MB
61Giải trinh Báo cáo riêng 201612 MB
62Báo cáo tài chỉnh Hợp nhất 2016 đã kiểm toán14 MB
63Giải trình Báo cáo tài chính Hợp nhất 2016443 KB
64CV nộp BCTC Quý IV/2016351 KB

Trang