Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
57Công văn Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý II.2016294 KB
58Công văn Giải trình báo cáo tài chính riêng quý II.2016145 KB
59Báo cáo tài chính riêng quý II.20165 MB
60Báo cáo tài chính hợp nhất QII.20165 MB
61Giải trình BCTC riêng QI.2016223 KB
62Giải trình BCTC Hợp nhất QI.2016181 KB
63Báo cáo tài chính riêng QI.20164 MB
64Báo cáo tài chính Hợp nhất QI.20165 MB

Trang