Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
57CV giải trình BCTC riêng Quý IV/2016365 KB
58Công văn giải trình BCTC Hợp nhất Quý IV/2016346 KB
59Báo cáo tài chính riêng Quý IV/20166 MB
60Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV/20166 MB
61Nộp báo cáo tài chính Quý III năm 2016371 KB
62Giải trình BCTC Hợp nhất Quý III năm 2016399 KB
63Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III năm 20167 MB
64Giải trình BCTC riêng Quý III năm 2016381 KB

Trang