Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
57Nộp báo cáo tài chính Quý III năm 2016371 KB
58Giải trình BCTC Hợp nhất Quý III năm 2016399 KB
59Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III năm 20167 MB
60Giải trình BCTC riêng Quý III năm 2016381 KB
61Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 20167 MB
62interim separate financial statements870 KB
63Interim consolidated financial statements215 KB
64Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ10 MB

Trang