Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
49Giải trình BCTC riêng QI.2016223 KB
50Giải trình BCTC Hợp nhất QI.2016181 KB
51Báo cáo tài chính riêng QI.20164 MB
52Báo cáo tài chính Hợp nhất QI.20165 MB
53BCTC riêng cho năm kết thúc ngày 31/12/20151 MB
54BCTC hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/20151 MB
55Giải trình báo cáo hợp nhất Quý IV/2015529 KB
56Báo cáo Tài chính Hợp nhất quý IV/2015 12 MB

Trang