Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
49Giải trình BCTC hợp nhất bán niên 2017638 KB
50Báo cáo tài chính Riêng bán niên đã kiểm toán 201727 MB
51Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên đã kiểm toán 201731 MB
52Giải trình BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2017318 KB
53Giải trình BCTC riêng quý 2 năm 2017303 KB
54Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 năm 20175 MB
55Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 20175 MB
56 audited financial report for 20163 MB

Trang