Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
49CV giải trình BCTC riêng Quý IV/2016365 KB
50Công văn giải trình BCTC Hợp nhất Quý IV/2016346 KB
51Báo cáo tài chính riêng Quý IV/20166 MB
52Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV/20166 MB
53Nộp báo cáo tài chính Quý III năm 2016371 KB
54Giải trình BCTC Hợp nhất Quý III năm 2016399 KB
55Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III năm 20167 MB
56Giải trình BCTC riêng Quý III năm 2016381 KB

Trang