Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
49Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III năm 20167 MB
50Giải trình BCTC riêng Quý III năm 2016381 KB
51Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 20167 MB
52interim separate financial statements870 KB
53Interim consolidated financial statements215 KB
54Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ10 MB
55Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ12 MB
56CV 110 - Nộp báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ 2016451 KB

Trang