Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
49Giải trinh Báo cáo riêng 201612 MB
50Báo cáo tài chỉnh Hợp nhất 2016 đã kiểm toán14 MB
51Giải trình Báo cáo tài chính Hợp nhất 2016443 KB
52CV nộp BCTC Quý IV/2016351 KB
53CV giải trình BCTC riêng Quý IV/2016365 KB
54Công văn giải trình BCTC Hợp nhất Quý IV/2016346 KB
55Báo cáo tài chính riêng Quý IV/20166 MB
56Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV/20166 MB

Trang