Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
41Công văn Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý II.2016294 KB
42Công văn Giải trình báo cáo tài chính riêng quý II.2016145 KB
43Báo cáo tài chính riêng quý II.20165 MB
44Báo cáo tài chính hợp nhất QII.20165 MB
45Giải trình BCTC riêng QI.2016223 KB
46Giải trình BCTC Hợp nhất QI.2016181 KB
47Báo cáo tài chính riêng QI.20164 MB
48Báo cáo tài chính Hợp nhất QI.20165 MB

Trang