Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
41Giải trình BCTC riêng QI.2016223 KB
42Giải trình BCTC Hợp nhất QI.2016181 KB
43Báo cáo tài chính riêng QI.20164 MB
44Báo cáo tài chính Hợp nhất QI.20165 MB
45BCTC riêng cho năm kết thúc ngày 31/12/20151 MB
46BCTC hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/20151 MB
47Giải trình báo cáo hợp nhất Quý IV/2015529 KB
48Báo cáo Tài chính Hợp nhất quý IV/2015 12 MB

Trang