Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
41 audited financial report for 20163 MB
42Giải trình LNST năm 2016 - Báo cáo Riêng468 KB
43Giải trình LNST năm 2016 - Báo cáo Hợp nhất408 KB
44Báo cáo tài chính riêng 2016 đã kiểm toán12 MB
45Giải trinh Báo cáo riêng 201612 MB
46Báo cáo tài chỉnh Hợp nhất 2016 đã kiểm toán14 MB
47Giải trình Báo cáo tài chính Hợp nhất 2016443 KB
48CV nộp BCTC Quý IV/2016351 KB

Trang