Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
41Giải trình BCTC riêng quý 2 năm 2017303 KB
42Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 năm 20175 MB
43Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 20175 MB
44 audited financial report for 20163 MB
45 audited financial report for 20163 MB
46Giải trình LNST năm 2016 - Báo cáo Riêng468 KB
47Giải trình LNST năm 2016 - Báo cáo Hợp nhất408 KB
48Báo cáo tài chính riêng 2016 đã kiểm toán12 MB

Trang