Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
41Báo cáo tài chính hợp nhất trước kiểm toán quý IV năm 20174 MB
42Báo cáo tài chính riêng chưa kiểm toán Qúy IV năm 2017 và Công văn giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý IV năm 2017 so với cùng kỳ năm trước429 KB
43Giải trình Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2017258 KB
44Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017259 KB
45Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 20176 MB
46Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 20176 MB
47Interim consolidated financial statements 30 june 20175 MB
48Giải trình BCTC riêng bán niên 2017632 KB

Trang