Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
41Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III năm 20167 MB
42Giải trình BCTC riêng Quý III năm 2016381 KB
43Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 20167 MB
44interim separate financial statements870 KB
45Interim consolidated financial statements215 KB
46Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ10 MB
47Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ12 MB
48CV 110 - Nộp báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ 2016451 KB

Trang