Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
41Giải trình Báo cáo tài chính Hợp nhất 2016443 KB
42CV nộp BCTC Quý IV/2016351 KB
43CV giải trình BCTC riêng Quý IV/2016365 KB
44Công văn giải trình BCTC Hợp nhất Quý IV/2016346 KB
45Báo cáo tài chính riêng Quý IV/20166 MB
46Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV/20166 MB
47Nộp báo cáo tài chính Quý III năm 2016371 KB
48Giải trình BCTC Hợp nhất Quý III năm 2016399 KB

Trang