Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
41Giải trình BCTC hợp nhất bán niên 2017638 KB
42Báo cáo tài chính Riêng bán niên đã kiểm toán 201727 MB
43Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên đã kiểm toán 201731 MB
44Giải trình BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2017318 KB
45Giải trình BCTC riêng quý 2 năm 2017303 KB
46Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 năm 20175 MB
47Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 20175 MB
48 audited financial report for 20163 MB

Trang