Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
41CV 110 - Nộp báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ 2016451 KB
42CV 109 - Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2016 - trước và sau soát xét Báo cáo riêng426 KB
43CV 108 - Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2016459 KB
44Công văn nộp báo cáo tài chính quý II.2016253 KB
45Công văn Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý II.2016294 KB
46Công văn Giải trình báo cáo tài chính riêng quý II.2016145 KB
47Báo cáo tài chính riêng quý II.20165 MB
48Báo cáo tài chính hợp nhất QII.20165 MB

Trang