Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
33Giải trình LNST năm 2016 - Báo cáo Hợp nhất408 KB
34Báo cáo tài chính riêng 2016 đã kiểm toán12 MB
35Giải trinh Báo cáo riêng 201612 MB
36Báo cáo tài chỉnh Hợp nhất 2016 đã kiểm toán14 MB
37Giải trình Báo cáo tài chính Hợp nhất 2016443 KB
38CV nộp BCTC Quý IV/2016351 KB
39CV giải trình BCTC riêng Quý IV/2016365 KB
40Công văn giải trình BCTC Hợp nhất Quý IV/2016346 KB

Trang