Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
33Interim consolidated financial statements215 KB
34Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ10 MB
35Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ12 MB
36CV 110 - Nộp báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ 2016451 KB
37CV 110 - Nộp báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ 2016451 KB
38CV 109 - Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2016 - trước và sau soát xét Báo cáo riêng426 KB
39CV 108 - Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2016459 KB
40Công văn nộp báo cáo tài chính quý II.2016253 KB

Trang