Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
33CV 110 - Nộp báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ 2016451 KB
34CV 109 - Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2016 - trước và sau soát xét Báo cáo riêng426 KB
35CV 108 - Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2016459 KB
36Công văn nộp báo cáo tài chính quý II.2016253 KB
37Công văn Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý II.2016294 KB
38Công văn Giải trình báo cáo tài chính riêng quý II.2016145 KB
39Báo cáo tài chính riêng quý II.20165 MB
40Báo cáo tài chính hợp nhất QII.20165 MB

Trang