Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
33Báo cáo tài chính hợp nhất trước kiểm toán quý IV năm 20174 MB
34Báo cáo tài chính riêng chưa kiểm toán Qúy IV năm 2017 và Công văn giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý IV năm 2017 so với cùng kỳ năm trước429 KB
35Giải trình Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2017258 KB
36Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017259 KB
37Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 20176 MB
38Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 20176 MB
39Interim consolidated financial statements 30 june 20175 MB
40Giải trình BCTC riêng bán niên 2017632 KB

Trang