Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
33Giải trình BCTC hợp nhất bán niên 2017638 KB
34Báo cáo tài chính Riêng bán niên đã kiểm toán 201727 MB
35Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên đã kiểm toán 201731 MB
36Giải trình BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2017318 KB
37Giải trình BCTC riêng quý 2 năm 2017303 KB
38Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 năm 20175 MB
39Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 20175 MB
40 audited financial report for 20163 MB

Trang