Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
33Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 20175 MB
34 audited financial report for 20163 MB
35 audited financial report for 20163 MB
36Giải trình LNST năm 2016 - Báo cáo Riêng468 KB
37Giải trình LNST năm 2016 - Báo cáo Hợp nhất408 KB
38Báo cáo tài chính riêng 2016 đã kiểm toán12 MB
39Giải trinh Báo cáo riêng 201612 MB
40Báo cáo tài chỉnh Hợp nhất 2016 đã kiểm toán14 MB

Trang