Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
33Giải trình Báo cáo tài chính Hợp nhất 2016443 KB
34CV nộp BCTC Quý IV/2016351 KB
35CV giải trình BCTC riêng Quý IV/2016365 KB
36Công văn giải trình BCTC Hợp nhất Quý IV/2016346 KB
37Báo cáo tài chính riêng Quý IV/20166 MB
38Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV/20166 MB
39Nộp báo cáo tài chính Quý III năm 2016371 KB
40Giải trình BCTC Hợp nhất Quý III năm 2016399 KB

Trang