Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
33Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 20176 MB
34Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 20176 MB
35Interim consolidated financial statements 30 june 20175 MB
36Giải trình BCTC riêng bán niên 2017632 KB
37Giải trình BCTC hợp nhất bán niên 2017638 KB
38Báo cáo tài chính Riêng bán niên đã kiểm toán 201727 MB
39Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên đã kiểm toán 201731 MB
40Giải trình BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2017318 KB

Trang