Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
33Giải trình BCTC Hợp nhất QI.2016181 KB
34Báo cáo tài chính riêng QI.20164 MB
35Báo cáo tài chính Hợp nhất QI.20165 MB
36BCTC riêng cho năm kết thúc ngày 31/12/20151 MB
37BCTC hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/20151 MB
38Giải trình báo cáo hợp nhất Quý IV/2015529 KB
39Báo cáo Tài chính Hợp nhất quý IV/2015 12 MB
40Giải trình báo cáo CTM Quý IV/2015481 KB

Trang