Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
33Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III năm 20167 MB
34Giải trình BCTC riêng Quý III năm 2016381 KB
35Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 20167 MB
36interim separate financial statements870 KB
37Interim consolidated financial statements215 KB
38Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ10 MB
39Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ12 MB
40CV 110 - Nộp báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ 2016451 KB

Trang