Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
25Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 20175 MB
26 audited financial report for 20163 MB
27 audited financial report for 20163 MB
28Giải trình LNST năm 2016 - Báo cáo Riêng468 KB
29Giải trình LNST năm 2016 - Báo cáo Hợp nhất408 KB
30Báo cáo tài chính riêng 2016 đã kiểm toán12 MB
31Giải trinh Báo cáo riêng 201612 MB
32Báo cáo tài chỉnh Hợp nhất 2016 đã kiểm toán14 MB

Trang