Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
25Báo cáo tài chính riêng năm 2017 sau kiểm toán và Công văn giải trình chênh lệch KQKD năm 2017 trước và sau kiểm toán báo cáo riêng, Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2017 Báo cáo riêng392 KB
26Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2017 Báo cáo hợp nhất và Công văn giải trình chênh lệch KQKD năm 2017 trước và sau kiểm toán - Báo cáo hợp nhất407 KB
27BCTC riêng trước kiểm toán Qúy IV năm 20174 MB
28Công văn giải trình BCTC hợp nhất quý IV năm 2017407 KB
29Báo cáo tài chính hợp nhất trước kiểm toán quý IV năm 20174 MB
30Báo cáo tài chính riêng chưa kiểm toán Qúy IV năm 2017 và Công văn giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý IV năm 2017 so với cùng kỳ năm trước429 KB
31Giải trình Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2017258 KB
32Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017259 KB

Trang