Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
25Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III năm 20167 MB
26Giải trình BCTC riêng Quý III năm 2016381 KB
27Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 20167 MB
28interim separate financial statements870 KB
29Interim consolidated financial statements215 KB
30Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ10 MB
31Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ12 MB
32CV 110 - Nộp báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ 2016451 KB

Trang