Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
25Interim consolidated financial statements 30 june 20175 MB
26Giải trình BCTC riêng bán niên 2017632 KB
27Giải trình BCTC hợp nhất bán niên 2017638 KB
28Báo cáo tài chính Riêng bán niên đã kiểm toán 201727 MB
29Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên đã kiểm toán 201731 MB
30Giải trình BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2017318 KB
31Giải trình BCTC riêng quý 2 năm 2017303 KB
32Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 năm 20175 MB

Trang