Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
25giải trình báo cáo tài chính riêng Qúy II. 2018 chưa kiểm toán232 KB
26Báo cáo tài chính riêng quý II.2018 chưa kiểm toán4 MB
27Công văn giải trình BCTC hợp nhất trước kiểm toán quý I năm 2018246 KB
28Báo cáo tài chính hợp nhất trước kiểm toán quý 1 năm 20184 MB
29Báo cáo tài chính riêng trước kiểm toán quý 1 năm 20184 MB
30Báo cáo tài chính riêng trước kiểm toán quý 1 năm 2018 và công văn giải trình231 KB
31Báo cáo tài chính riêng năm 2017 sau kiểm toán - Phần 35 MB
32Báo cáo tài chính riêng năm 2017 sau kiểm toán - Phần 26 MB

Trang