Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
25CV 109 - Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2016 - trước và sau soát xét Báo cáo riêng426 KB
26CV 108 - Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2016459 KB
27Công văn nộp báo cáo tài chính quý II.2016253 KB
28Công văn Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý II.2016294 KB
29Công văn Giải trình báo cáo tài chính riêng quý II.2016145 KB
30Báo cáo tài chính riêng quý II.20165 MB
31Báo cáo tài chính hợp nhất QII.20165 MB
32Giải trình BCTC riêng QI.2016223 KB

Trang