Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
25Báo cáo tài chính hợp nhất trước kiểm toán quý IV năm 20174 MB
26Báo cáo tài chính riêng chưa kiểm toán Qúy IV năm 2017 và Công văn giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý IV năm 2017 so với cùng kỳ năm trước429 KB
27Giải trình Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2017258 KB
28Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017259 KB
29Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 20176 MB
30Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 20176 MB
31Interim consolidated financial statements 30 june 20175 MB
32Giải trình BCTC riêng bán niên 2017632 KB

Trang