Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
25Giải trình BCTC Hợp nhất QI.2016181 KB
26Báo cáo tài chính riêng QI.20164 MB
27Báo cáo tài chính Hợp nhất QI.20165 MB
28BCTC riêng cho năm kết thúc ngày 31/12/20151 MB
29BCTC hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/20151 MB
30Giải trình báo cáo hợp nhất Quý IV/2015529 KB
31Báo cáo Tài chính Hợp nhất quý IV/2015 12 MB
32Giải trình báo cáo CTM Quý IV/2015481 KB

Trang