Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
25Giải trình Báo cáo tài chính Hợp nhất 2016443 KB
26CV nộp BCTC Quý IV/2016351 KB
27CV giải trình BCTC riêng Quý IV/2016365 KB
28Công văn giải trình BCTC Hợp nhất Quý IV/2016346 KB
29Báo cáo tài chính riêng Quý IV/20166 MB
30Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV/20166 MB
31Nộp báo cáo tài chính Quý III năm 2016371 KB
32Giải trình BCTC Hợp nhất Quý III năm 2016399 KB

Trang