Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
25Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên đã kiểm toán 201731 MB
26Giải trình BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2017318 KB
27Giải trình BCTC riêng quý 2 năm 2017303 KB
28Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 năm 20175 MB
29Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 20175 MB
30 audited financial report for 20163 MB
31 audited financial report for 20163 MB
32Giải trình LNST năm 2016 - Báo cáo Riêng468 KB

Trang