Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
17BCTC riêng trước kiểm toán Qúy IV năm 20174 MB
18Công văn giải trình BCTC hợp nhất quý IV năm 2017407 KB
19Báo cáo tài chính hợp nhất trước kiểm toán quý IV năm 20174 MB
20Báo cáo tài chính riêng chưa kiểm toán Qúy IV năm 2017 và Công văn giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý IV năm 2017 so với cùng kỳ năm trước429 KB
21Giải trình Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2017258 KB
22Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017259 KB
23Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 20176 MB
24Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 20176 MB

Trang