Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
17Giải trình LNST năm 2016 - Báo cáo Hợp nhất408 KB
18Báo cáo tài chính riêng 2016 đã kiểm toán12 MB
19Giải trinh Báo cáo riêng 201612 MB
20Báo cáo tài chỉnh Hợp nhất 2016 đã kiểm toán14 MB
21Giải trình Báo cáo tài chính Hợp nhất 2016443 KB
22CV nộp BCTC Quý IV/2016351 KB
23CV giải trình BCTC riêng Quý IV/2016365 KB
24Công văn giải trình BCTC Hợp nhất Quý IV/2016346 KB

Trang