Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
17Giải trình BCTC riêng Quý III năm 2016381 KB
18Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 20167 MB
19interim separate financial statements870 KB
20Interim consolidated financial statements215 KB
21Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ10 MB
22Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ12 MB
23CV 110 - Nộp báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ 2016451 KB
24CV 110 - Nộp báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ 2016451 KB

Trang