Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
17Giải trình báo cáo tài chính riêng bán niên 2018238 KB
18Báo cáo tài chính riêng bán niên 2018 8 MB
19Giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018 223 KB
20Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất so với cùng kỳ bán niên 2018361 KB
21Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018 (Phần 2)6 MB
22Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018 (Phần 1)3 MB
23giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý II.2018 chưa kiểm toán215 KB
24Báo cáo tài chính hợp nhất quý II.2018 chưa kiểm toán4 MB

Trang