Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
17Giải trình Báo cáo tài chính Hợp nhất 2016443 KB
18CV nộp BCTC Quý IV/2016351 KB
19CV giải trình BCTC riêng Quý IV/2016365 KB
20Công văn giải trình BCTC Hợp nhất Quý IV/2016346 KB
21Báo cáo tài chính riêng Quý IV/20166 MB
22Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV/20166 MB
23Nộp báo cáo tài chính Quý III năm 2016371 KB
24Giải trình BCTC Hợp nhất Quý III năm 2016399 KB

Trang