Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
17Giải trình Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2017258 KB
18Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017259 KB
19Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 20176 MB
20Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 20176 MB
21Interim consolidated financial statements 30 june 20175 MB
22Giải trình BCTC riêng bán niên 2017632 KB
23Giải trình BCTC hợp nhất bán niên 2017638 KB
24Báo cáo tài chính Riêng bán niên đã kiểm toán 201727 MB

Trang