Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
17CV 109 - Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2016 - trước và sau soát xét Báo cáo riêng426 KB
18CV 108 - Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2016459 KB
19Công văn nộp báo cáo tài chính quý II.2016253 KB
20Công văn Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý II.2016294 KB
21Công văn Giải trình báo cáo tài chính riêng quý II.2016145 KB
22Báo cáo tài chính riêng quý II.20165 MB
23Báo cáo tài chính hợp nhất QII.20165 MB
24Giải trình BCTC riêng QI.2016223 KB

Trang