Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
17Interim consolidated financial statements 30 june 20175 MB
18Giải trình BCTC riêng bán niên 2017632 KB
19Giải trình BCTC hợp nhất bán niên 2017638 KB
20Báo cáo tài chính Riêng bán niên đã kiểm toán 201727 MB
21Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên đã kiểm toán 201731 MB
22Giải trình BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2017318 KB
23Giải trình BCTC riêng quý 2 năm 2017303 KB
24Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 năm 20175 MB

Trang