Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
17Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 20175 MB
18 audited financial report for 20163 MB
19 audited financial report for 20163 MB
20Giải trình LNST năm 2016 - Báo cáo Riêng468 KB
21Giải trình LNST năm 2016 - Báo cáo Hợp nhất408 KB
22Báo cáo tài chính riêng 2016 đã kiểm toán12 MB
23Giải trinh Báo cáo riêng 201612 MB
24Báo cáo tài chỉnh Hợp nhất 2016 đã kiểm toán14 MB

Trang