Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
17Báo cáo tài chính riêng trước kiểm toán quý 1 năm 20184 MB
18Báo cáo tài chính riêng trước kiểm toán quý 1 năm 2018 và công văn giải trình231 KB
19Báo cáo tài chính riêng năm 2017 sau kiểm toán - Phần 35 MB
20Báo cáo tài chính riêng năm 2017 sau kiểm toán - Phần 26 MB
21Báo cáo tài chính riêng năm 2017 sau kiểm toán - phần 16 MB
22Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 sau kiểm toán6 MB
23Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 sau kiểm toán6 MB
24Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 sau kiểm toán7 MB

Trang