Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
81Báo cáo tài chính Quý I/2014 7 MB
82Báo cáo tài chính Quý II/2014 5 MB
83Báo cáo tài chính hợp nhất Q IV/2014 3 MB
84Báo cáo tài chính công ty mẹ Q IV/ 2014 3 MB
85VFC: Báo cáo tài chính riêng năm 2013 15 MB
86Báo cáo tài chính năm quý II 20060 KB
87Báo cáo tài chính năm quý I 2006356 KB

Trang