Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
81CV 108 - Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2016459 KB
82Công văn nộp báo cáo tài chính quý II.2016253 KB
83Công văn Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý II.2016294 KB
84Công văn Giải trình báo cáo tài chính riêng quý II.2016145 KB
85Báo cáo tài chính riêng quý II.20165 MB
86Báo cáo tài chính hợp nhất QII.20165 MB
87Giải trình BCTC riêng QI.2016223 KB
88Giải trình BCTC Hợp nhất QI.2016181 KB

Trang