Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
9Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018 (Phần 2)6 MB
10Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018 (Phần 1)3 MB
11giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý II.2018 chưa kiểm toán215 KB
12Báo cáo tài chính hợp nhất quý II.2018 chưa kiểm toán4 MB
13giải trình báo cáo tài chính riêng Qúy II. 2018 chưa kiểm toán232 KB
14Báo cáo tài chính riêng quý II.2018 chưa kiểm toán4 MB
15Công văn giải trình BCTC hợp nhất trước kiểm toán quý I năm 2018246 KB
16Báo cáo tài chính hợp nhất trước kiểm toán quý 1 năm 20184 MB

Trang