Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
9Interim consolidated financial statements 30 june 20175 MB
10Giải trình BCTC riêng bán niên 2017632 KB
11Giải trình BCTC hợp nhất bán niên 2017638 KB
12Báo cáo tài chính Riêng bán niên đã kiểm toán 201727 MB
13Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên đã kiểm toán 201731 MB
14Giải trình BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2017318 KB
15Giải trình BCTC riêng quý 2 năm 2017303 KB
16Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 năm 20175 MB

Trang