Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
9Giải trình BCTC riêng Quý III năm 2016381 KB
10Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 20167 MB
11interim separate financial statements870 KB
12Interim consolidated financial statements215 KB
13Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ10 MB
14Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ12 MB
15CV 110 - Nộp báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ 2016451 KB
16CV 110 - Nộp báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ 2016451 KB

Trang