Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
9giải trình báo cáo tài chính riêng Qúy II. 2018 chưa kiểm toán232 KB
10Báo cáo tài chính riêng quý II.2018 chưa kiểm toán4 MB
11Công văn giải trình BCTC hợp nhất trước kiểm toán quý I năm 2018246 KB
12Báo cáo tài chính hợp nhất trước kiểm toán quý 1 năm 20184 MB
13Báo cáo tài chính riêng trước kiểm toán quý 1 năm 20184 MB
14Báo cáo tài chính riêng trước kiểm toán quý 1 năm 2018 và công văn giải trình231 KB
15Báo cáo tài chính riêng năm 2017 sau kiểm toán - Phần 35 MB
16Báo cáo tài chính riêng năm 2017 sau kiểm toán - Phần 26 MB

Trang