Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
9Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 20175 MB
10 audited financial report for 20163 MB
11 audited financial report for 20163 MB
12Giải trình LNST năm 2016 - Báo cáo Riêng468 KB
13Giải trình LNST năm 2016 - Báo cáo Hợp nhất408 KB
14Báo cáo tài chính riêng 2016 đã kiểm toán12 MB
15Giải trinh Báo cáo riêng 201612 MB
16Báo cáo tài chỉnh Hợp nhất 2016 đã kiểm toán14 MB

Trang