Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
9CV nộp BCTC Quý IV/2016351 KB
10CV giải trình BCTC riêng Quý IV/2016365 KB
11Công văn giải trình BCTC Hợp nhất Quý IV/2016346 KB
12Báo cáo tài chính riêng Quý IV/20166 MB
13Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý IV/20166 MB
14Nộp báo cáo tài chính Quý III năm 2016371 KB
15Giải trình BCTC Hợp nhất Quý III năm 2016399 KB
16Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý III năm 20167 MB

Trang