Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
9Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2018394 KB
10Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/20183 MB
11Giải trình báo cáo tài chính riêng Quý 4/2018424 KB
12Báo cáo tài chính riêng Quý 4/20182 MB
13Giải trình báo cáo tài chính riêng Quý 3/2018241 KB
14Báo cáo tài chính riêng Quý 3/20184 MB
15Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2018243 KB
16Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/20184 MB

Trang