Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
9Báo cáo tài chính Hợp nhất bán niên đã kiểm toán 201731 MB
10Giải trình BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2017318 KB
11Giải trình BCTC riêng quý 2 năm 2017303 KB
12Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 năm 20175 MB
13Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 20175 MB
14 audited financial report for 20163 MB
15 audited financial report for 20163 MB
16Giải trình LNST năm 2016 - Báo cáo Riêng468 KB

Trang