Báo cáo tài chính

STTTên fileDung lượngTải
9Giải trình báo cáo tài chính riêng bán niên 2018238 KB
10Báo cáo tài chính riêng bán niên 2018 8 MB
11Giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018 223 KB
12Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất so với cùng kỳ bán niên 2018361 KB
13Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018 (Phần 2)6 MB
14Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018 (Phần 1)3 MB
15giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý II.2018 chưa kiểm toán215 KB
16Báo cáo tài chính hợp nhất quý II.2018 chưa kiểm toán4 MB

Trang