Năm 2018

STTTên fileDung lượngTải
1Giải trình báo cáo tài chính riêng bán niên 2018238 KB
2Báo cáo tài chính riêng bán niên 2018 8 MB
3Giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018 223 KB
4Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất so với cùng kỳ bán niên 2018361 KB
5Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018 (Phần 2)6 MB
6Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018 (Phần 1)3 MB
7giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý II.2018 chưa kiểm toán215 KB
8Báo cáo tài chính hợp nhất quý II.2018 chưa kiểm toán4 MB

Trang