Năm 2018

STTTên fileDung lượngTải
1Công văn giải trình BCTC hợp nhất trước kiểm toán quý I năm 2018246 KB
2Báo cáo tài chính hợp nhất trước kiểm toán quý 1 năm 20184 MB
3Báo cáo tài chính riêng trước kiểm toán quý 1 năm 20184 MB
4Báo cáo tài chính riêng trước kiểm toán quý 1 năm 2018 và công văn giải trình231 KB