Năm 2018

STTTên fileDung lượngTải
1giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý II.2018 chưa kiểm toán215 KB
2Báo cáo tài chính hợp nhất quý II.2018 chưa kiểm toán4 MB
3giải trình báo cáo tài chính riêng Qúy II. 2018 chưa kiểm toán232 KB
4Báo cáo tài chính riêng quý II.2018 chưa kiểm toán4 MB
5Công văn giải trình BCTC hợp nhất trước kiểm toán quý I năm 2018246 KB
6Báo cáo tài chính hợp nhất trước kiểm toán quý 1 năm 20184 MB
7Báo cáo tài chính riêng trước kiểm toán quý 1 năm 20184 MB
8Báo cáo tài chính riêng trước kiểm toán quý 1 năm 2018 và công văn giải trình231 KB