Năm 2017

STTTên fileDung lượngTải
1Báo cáo tài chính riêng chưa kiểm toán Qúy IV năm 2017 và Công văn giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý IV năm 2017 so với cùng kỳ năm trước429 KB
2Giải trình Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2017258 KB
3Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017259 KB
4Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 20176 MB
5Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 20176 MB
6Interim consolidated financial statements 30 june 20175 MB
7Giải trình BCTC riêng bán niên 2017632 KB
8Giải trình BCTC hợp nhất bán niên 2017638 KB

Trang