Năm 2017

STTTên fileDung lượngTải
1 audited financial report for 20163 MB
2 audited financial report for 20163 MB
3Giải trình LNST năm 2016 - Báo cáo Riêng468 KB
4Giải trình LNST năm 2016 - Báo cáo Hợp nhất408 KB
5Báo cáo tài chính riêng 2016 đã kiểm toán12 MB
6Giải trinh Báo cáo riêng 201612 MB
7Báo cáo tài chỉnh Hợp nhất 2016 đã kiểm toán14 MB
8Giải trình Báo cáo tài chính Hợp nhất 2016443 KB